De Spin/ The Spider (method)

According to the people in my collective LC Binnenstebuiten lichaam (see also collectives), I could be called a spider. Sitting in my web, just being, observing everything and connecting everything to everything. I do like to connect different projects, or find their hidden connection that was there all along; I also enjoy making people from different worlds or backgrounds meet.

Below my first attempt to create a cartography of all the things I work with (in Dutch, English version will follow).

Volgens de mensen in mijn collectief LC Binnenstebuiten Lichaam (zie ook collectives), ben ik een spin. Ik zit in mijn web, gewoon te zijn, en observeer alles en verbind alles aan alles. Ik hou er inderdaad van om verschillende projecten met elkaar te verbinden, of om hun verborgen verbinding boven tafel te krijgen; ook beleef ik veel plezier aan het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden of uit verschillende werelden.

Hieronder mijn eerste poging tot het in kaart brengen van alles dingen waarmee ik werk.

Om meer te lezen over mijn werkwijze als Spin, klik hier