Sitemap

 1. Home
  -Sitemap
 2. About
 3. Collectives
 4. Portfolio_Online Anarchive
  -De Spin/ The Spider (method)
  -Virtueel/ virtual
  -Theater in de Tuin
  -Kunstlessenseries PO en VO (NL)
  -Spiegelprojecten/ Mirroring Projects NTGent
  -Levenskunst/ Living Art
 5. Contact


 1. Nieuwste berichten/ newest messages
 2. Informatie over mij, inclusief mijn CV/
  information about me, including my resume
 3. De collectieven waar ik deel van uitmaak/
  the collectives I form part of
 4. Online verzameling van werk, inclusief interview en documentatie. In de subpagina’s wordt bepaald werk uitgelicht/
  online collection of work, including an interview and documentation. In the subpages, certain work gets illuminated.
 5. Hoe je contact met me op kan nemen/
  how to contact me
Images: Organ, 2020, Multimedia, Dieuwke Slump

Interview by ArtEZ Studium Generale: Dieuwke Slump: “I love development, failure, not-knowing, always searching.” – Artez